DEAPS

DEAPS Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama

DEAPS -  DEAPS - Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama, Avrupa çapında yaklaşık 20,000 eğitim paydaşını kapsayan Erasmus+ destekli 3 yıllık bir projedir. DEAPS'ın kapsayıcı amacı, okul değerlendirme ve kalite güvencesi alanlarında okullardaki kapasite konularını ele almaktır. Bu doğrultuda sosyal kapsayıcılığı geliştirmeyi ve Okuldan Erken Ayrılma gibi konularla mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

 

DEAPS hakkında

Değerlendirme biçimlerinin derinlemesine analizine dayanan DEAPS, merkezi değerlendirmeden dağıtımcı değerlendirme biçimlerine geçişin, kalite güvence tartışmasında dışlanmış ve yeterince temsil edilmeyen seslerin dahil edilmesinde temel bir uygulama olduğunu öne sürmektedir.
Daha fazla katılım daha iyi sonuçlar sağlayacaktır anlayışından yola çıkan DEAPS, okullarda kritik öneme sahip olan diğer seslerin –özellikle de ebeveynlerin, öğrencilerin ve yönetim organlarının- yeterince dikkate alınmadığı yönündeki eksikliği belirler. Bu doğrultuda DEAPS;
•    Dağıtımcı değerlendirme sistemlerine kavramsal ve kuramsal bir genel bakış sağlayacaktır 
•    Dışlanmış sesleri dahil etmek amacıyla kapasite geliştirmeyi hedefleyen okullar için bir araç seti geliştirecektir. 
•    Okul dışı paydaşlara (ebeveynler, yönetim vb.) DEAPS ile ilgili bilgilerin veilrmesini kolaylaştırmak için bir Çok Dilli Kapsayıcı Açık Çevrimiçi Kurs (MOOC) programı geliştirecektir. 
•    Mevcut programlarına DEAPS yaklaşımlarını eklemeyi düşünen Yükseköğretim kurulu tarafından kullanılmak üzere hizmetöncesi öğretmen eğitim modülünü geliştirecektir. 
•    Çeşitli dillerde bulunan tüm materyallere ulaşılabilmesi için bir proje web sitesi geliştirilecektir.

İrlanda'dan (Dublin Şehir Üniversitesi Eğitim Enstitüsü), Türkiye'den (Ankara Üniversitesi), Belçika'dan (Antwerp Üniversitesi) ve Portekiz'den katılan (Instituto Politécnico de Viseu) yükseköğretim kurumlarından oluşan DEAPS ortaklığı, yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde program geliştirme, yetiştirme, değerlendirme okuldan erken ayrılma ve sosyal kapsayıcılık gibi alanlarda geniş bir yelpazeye sahip deneyimli uygulamacılardan oluşan bir konsorsiyumdur. 

İşbirlikli ve yinelemeli bir sürece bağlı olarak, her ortak belirli sayıda çıktı için sorumluluk alacaktır.

Uluslararası kullanımlara yönelik proje kapsamında geliştirilen araçlara/ürünlere, 4 ortak ülkenin dilinde ulaşılabilecektir.

DEAPS'ın geliştirilmesi ile hem kapsayıcı kalite güvencesine dahil olmak için okulların kapasite artırması hem de dışlanma tehlikesiyle karşı kaşıya kalan gruplara okulların kendilerini daha fazla katılım ve sahip çıkma konusunda nasıl yargıladıklarına ilişkin anlamlı bir ses/yol bulmalarına izin verecek mekanizmalar sağlanması planlanmaktadır. Bu, uzun vadede, eğitim sistemlerinde önemli olduğunu düşündüğümüz yolları dönüştürecek ve merkezi ya da Avrupa eğitimine katılımı ve kapsayıcılığı getirecektir.
 

Değerlendirme biçimlerinin derinlemesine analizine dayanan DEAPS, merkezi değerlendirmeden dağıtımcı değerlendirme biçimlerine geçişin, kalite güvence tartışmasında dışlanmış ve yeterince temsil edilmeyen seslerin dahil edilmesinde temel bir uygulama olduğunu öne sürmektedir.
 

Daha fazla katılım daha iyi sonuçlar sağlayacaktır anlayışından yola çıkan DEAPS, okullarda kritik öneme sahip olan diğer seslerin –özellikle de ebeveynlerin, öğrencilerin ve yönetim organlarının- yeterince dikkate alınmadığı yönündeki eksikliği belirler. Bu doğrultuda DEAPS;


•    Dağıtımcı değerlendirme sistemlerine kavramsal ve kuramsal bir genel bakış sağlayacaktır. 
•    Dışlanmış sesleri dahil etmek amacıyla kapasite geliştirmeyi hedefleyen okullar için bir araç seti geliştirecektir. 
•    Okul dışı paydaşlara (ebeveynler, yönetim vb.) DEAPS ile ilgili bilgilerin veilrmesini kolaylaştırmak için bir Çok Dilli Kapsayıcı   

      Açık Çevrimiçi Kurs (MOOC) programı geliştirecektir. 
•    Mevcut programlarına DEAPS yaklaşımlarını eklemeyi düşünen Yükseköğretim kurulu tarafından kullanılmak üzere

      hizmetöncesi öğretmen eğitim modülünü geliştirecektir. 

      Çeşitli dillerde bulunan tüm materyallere ulaşılabilmesi için bir proje web sitesi geliştirilecektir.

İrlanda'dan (Dublin Şehir Üniversitesi Eğitim Enstitüsü), Türkiye'den (Ankara Üniversitesi), Belçika'dan (Antwerp Üniversitesi) ve Portekiz'den katılan (Instituto Politécnico de Viseu) yükseköğretim kurumlarından oluşan DEAPS ortaklığı, yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde program geliştirme, yetiştirme, değerlendirme okuldan erken ayrılma ve sosyal kapsayıcılık gibi alanlarda geniş bir yelpazeye sahip deneyimli uygulamacılardan oluşan bir konsorsiyumdur. 

 

 • İşbirlikli ve yinelemeli bir sürece bağlı olarak, her ortak belirli sayıda çıktı için sorumluluk alacaktır.

 • Uluslararası kullanımlara yönelik proje kapsamında geliştirilen araçlara/ürünlere, 4 ortak ülkenin dilinde ulaşılabilecektir. 

 

DEAPS'ın geliştirilmesi ile hem kapsayıcı kalite güvencesine dahil olmak için okulların kapasite artırması hem de dışlanma tehlikesiyle. karşı kaşıya kalan gruplara okulların kendilerini daha fazla katılım ve sahip çıkma konusunda nasıl yargıladıklarına ilişkin anlamlı bir ses/yol bulmalarına izin verecek mekanizmalar sağlanması planlanmaktadır. Bu, uzun vadede, eğitim sistemlerinde önemli olduğunu düşündüğümüz yolları dönüştürecek ve merkezi ya da Avrupa eğitimine katılımı ve kapsayıcılığı getirecektir.

 
 

DEAPS

hedefleri

 

DEAPS'ın kapsayıcı amacı, velilere, öğrencilere, öğretmenlere, yönetime, politika yapıcılara ve diğer paydaş gruplarına Öz-Değerlendirme'den Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlamaya geçmesi için destek olmaktır.
Bu kapsamda eğitim paydaş gruplarını desteklemek için, belirlenen sekiz hedefe ulaşılacaktır.

BİLGİLENDİRME

 

DEAPS web sitesi, proje ilerledikçe entelektüel çıktıları yaymak için kullanılıyor olacaktır.

ANKET

 

 Her bir ortak ülkenin ortaokullarında DEAPS stratejilerinin karşılaştırmalı analizi ve ulusal taraması

VAKA ÇALIŞMALARI

 

Her ülkeden beş okulun çoklu model vaka çalışması

Çok Dilli Kapsayıcı Açık Çevrimiçi Kurs

 

DEAPS web sitesi, proje ilerledikçe entelektüel çıktıları yaymak için kullanılıyor olacaktır.

DEĞERLENDİRME

 

Ortak ülkelerde DEAPS'ın gözden geçirilmesi ve DEAPS için belirlenmiş temaların gözden geçirilmesi

KAVRAMSAL HARİTA

 

Okullarda DEAP stratejilerini ayrıntılarıyla planlamak için Kavramsal Çerçevenin Geliştirilmesi

ARAÇ SETİ

 

Tüm katılımcı ülkelerin dillerine çevrilmiş çevrimiçi açık erişim Araç seti

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

 

Öğretmen Yetiştirme Modülüne açık erişim oluşturulması

 

DEAPS

hedefleri

 

Bilgilendirme

Bilgilendirme

 

DEAPS web sitesi, proje ilerledikçe entelektüel çıktıları yaymak için kullanılmaktadır. Bu çıktılar aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 

 • Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama ile ilgili uluslararası alanyazının sistematik bir literatür taraması;

 • Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama üzerine açık erişimli ve hakemli bir dergide makale;

 • Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlamanın önündeki engeller ve zorluklar kadar program ülkelerinin her birinde Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama'nın kapsamına dahil edilmek için kullanılan stratejilerin bulguları

 • Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama'nın kapsamına dahil edilmek için kullanılan stratejilerin bulguları üzerine Açık Erişimli ve hakemli bir dergide makale;

 • Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama için en iyi uygulamanın kavramsal çerçevesi;

 • Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama için en iyi uygulamayı öneren kavramsal çerçeve üzerine Açık Erişimli ve hakemli bir dergide makale;

 • Her ülkede Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama stratejilerinin vaka çalışmalarından elde edilen bulgular;

 • Vaka çalışmalarından elde edilen bulgular üzerine Açık Erişimli ve hakemli bir dergide makale;

 • Veliler, öğrenciler, öğretmenler, yönetim, politika yapıcılar ve diğer paydaş gruplarını Öz-değerlendirmeden Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlamaya geçiş konusunda desteklemek için Araç seti oluşturulması;

 • Proje aracılığıyla elde edilen bilgi ve kaynakları kullanarak bir öğretmen yetiştirme modülü;

 • Okul değerlendirme ile nasıl etkileşime girebileceklerine dair örnekler sunarak veliler ve yönetim organları için eğitim materyalleri geliştirmek ve dağıtmak amacıyla Açık Erişim formatında bir Çok Dilli Kapsamlı Açık Çevrimiçi Kursun (MOOC) geliştirilmesi;

 • DEAPS projesinden elde edilen bulgu ve deneyimler bir araya getirilerek öğretmenler için sürekli mesleki gelişim modülünün geliştirilmesi;

 • Yukarıda belirtilen 1 ile 11 arasındaki hedeflerden bir teknik raporun hazırlanması

 

 
 

DEAPS Hedefleri 

 

Okullarda DEAPS stratejileri üzerine sistematik bir literatür taraması

LITERATÜR TARAMASI


Açıklama
Proje ekibi, Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlamanın temel göstergelerini özetlemek için literatür taramasını kullanacaktır. Bu göstergeler, ilgili kurumlar ve kamu eğitim birimleri tarafından bu projedeki okullarda DEAP değerlendirmelerini tanımlamak ve geliştirmek için kullanılabilir.

Her bir ortak, DEAP değerlendirme çerçevelerinin örneklerini, DEAP değerlendirmelerinin sonuçlarını ve yöntemlerini özetlemek için ülkelerindeki kilit paydaşlarla birlikte literatür taraması ve tartışmalarını kullanacaktır. Son göstergeler seti, literatürden ve dört ülkeden örneklerin bir özeti olacaktır. Literatür taramaları, açık erişimli ve hakemli dergiler aracılığıyla da dağıtılacaktır.

İnovasyon Unsurları

Literatür taramaları, Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama konusuna bağlanan mevcut literatürdeki unsurlarını tanımlayacaktır. Bu, değerlendirmenin bu yönüne odaklanan ilk girişim olacaktır ve Değerlendirme ve paydaş katılımının tüm unsurlarını bir literatür taramasında bir araya getirecektir.

Beklenen Etki

Literatür taraması iki yönlü bir etkiye sahip olacaktır. Öncelikle, DEAPS projesinin gidişatında önemli bir etkisi olacaktır. Bu, kavramsal çerçevenin gelişmesine katkıda bulunacak ve bu sebeple, projenin ardışık aşamaları ve çıktıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

İkinci olarak, literatür taramasının hem akademisyenler hem de uygulayıcılar için projenin dışında bir etkisi olacaktır. Halihazırda okullarda dağıtımcı değerlendirme ve planlama ile ilgili kapsamlı bir bakış açısına sahip olmayan akademisyenler, kavramsal çerçeveyi alandaki yeni gelişmeler için bir giriş olarak kullanabilecek ve kendi çalışmalarına aktarabilecekler. Uygulayıcılar, kendi uygulamalarına ilham verebilen, erişilebilir literatür taramasına dair genel bir bakış açısına sahip olarak bu literatür taramasından ve bu projenin yüksek kaliteli ve sağlam bilimsel literature dayalı çıktılarından faydalanacaktır.
 

 

 


 

DEAPS Hedefleri

 

ANKET

 

ANKET

 

Açıklama
Her bir ortak -. Belçika'daki Antwerp Üniversitesi; İrlanda'da DCU; Portekiz'deki Instituto politécnico de Viseu; Türkiye’deki Ankara Üniversitesi-, Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama'yı kendi ülkelerinde / vaka çalışmalarında planlayacaktır

Literatür taramasına dayalı olarak, her proje ortağının ana dilinde (Belçika için Hollandaca (Flanders), Türkçe, Portekizce ve İngilizce) bir anket geliştirilecektir. Analiz sonucunda, dört vakanın betimlemesi, bu proje ekibinin bir parçası olan dört dile çevrilecektir. Bu, okul değerlendirmelerle ilgili sonuçlarımızı, sıklıkla İngilizce yayınları ve raporlamaları anlayamayan ülkelerdeki kişiler için erişilebilir kılmaktadır.

İnovasyon Unsurları

Anketin oluşturulması, alanda yeni bir dönüm noktasıdır. Bu, ortakların, okulların dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama'ya ne düzeyde katıldıklarını araştırmasını sağlar. Bu, dağımtımcı değerlendirme ve planlama konusuna eğitim sistemi düzeyinde bakmayı mümkün kılan ilk ölçüm aracıdır.

Beklenen Etki

Anket, proje ortaklarına kendi eğitim sistemindeki ve diğer ortak ülkelerdeki durum hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. Bu anket sonuçları, özellikle ilgi çeken ve güçlü desteğe ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesini sağlayacaktır. Bu, araç setinin geliştirilmesi üzerinde muazzam bir etkiye sahip olacaktır.

 

Anketten elde edilen veriler ayrıca açık erişimli ve hakemli bir dergide makale olarak yayınlanacaktır. Bu makaleyi önemli kılan farklı okul değerlendirme ve planlama sistemlerine sahip çeşitli eğitim sistemlerinin karşılaştırmasının yapılmasıdır. Okulların, halihazırda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama konusunu nasıl ele aldığına dair bir anlayış kazanılacak ve okulların belirlenen ihtiyaçları hakkında rapor verilecektir. Bu çalışma, mevcut durumlara bu kadar kapsamlı ve farklı eğitim sistemlerinde hitap eden ilk yayın olacaktır.

 

Bu literatür taramaları, açık erişimli ve hakemli dergilerde makaleler üretilmesinde de temel oluşturacaktır.
 

 

 

DEAPS Hedefleri

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 

Açıklama
Anket ve literatür taramasına dayanarak, Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama için bir modelin kavramsal çerçevesi oluşturulacaktır. Bu kavramsal çerçeve, Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama'da önemli etkiye sahip olduğu kanıtlanmış tüm unsurları bir araya getirecek ve buradaki okulların tüm ihtiyaçlarını modelleyecektir. Tüm diğer proje eylemleri kavramsal çerçeve üzerinden yapılandırılacaktır. Bu kavramsal çerçeve ayrıca, her bir program ülkesinin kendi dillerinde mevcut olmasını sağlayacak şekilde tercüme edilecektir.

İnovasyon Unsurları
DEAPS projesi şimdiye kadar araştırılmamış bir alanı kapsadığından, kavramsal bir haritanın geliştirilmesi okulların değerlendirilmesinde yenilikçi bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir kavramsal model daha önce hiç geliştirilmemiştir ve kendi öz-değerlendirmelerini yapmaları konusunda okullara uygulamalı bir araç setinin geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Beklenen Etki
Kavramsal çerçeve, alandaki diğer gelişmeleri etkileyecek ve eğitim sistemlerinde değerlendirme uygulamalarını ve politikalarını bir sonraki düzeye taşıyacaktır. Önerilen araç setinin oluşturulması, kavramsal çerçevenin sonuçlarından etkilenecektir.

 

Kavramsal çerçeve aynı zamanda açık erişimli ve hakemli bir dergide makale üretiminin temelini oluşturacaktır. Projenin bu üçüncü yayınının etkisi, Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama yenilikçi modeli ile tanışan eğitim yetkilileri, hükümetler ve uygulayıcılar düzeyinde kendini gösterecektir.
 

 
 
 
 

DEAPS Hedefleri

 

Vaka Çalışmaları

 

 

Vaka Çalışmaları

 

 

Açıklama
Her bir ortak, bir dizi vaka çalışması (Belçika Antwerp Üniversitesi, İrlanda DCU, Portekiz'deki Instituto politécnico de Viseu, Ankara Üniversitesi, Türkiye) aracılığıyla, kendi ülkelerindeki / bölgelerindeki Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama'nın oynadığı rolün anlaşılmasını sağlayacaktır. Literatür taramasına, anket ve kavramsal haritaya dayalı olarak proje ortağı ülkelerin ana dilinde (Belçika için Hollandaca (Flanders), Türkçe, Portekizce ve İngilizce) bir vaka çalışması protokolü geliştirilecektir. Analiz sonucunda, dört vakanın açıklaması, bu proje ekibinin bir parçası olan dört dile çevrilecektir Bu, okul değerlendirmelerle ilgili sonuçlarımızı, sıklıkla İngilizce yayınları ve raporlamaları anlayamayan ülkelerdeki kişiler için erişilebilir kılmaktadır.

İnovasyon Unsurları
Vaka çalışmasının oluşturulması, okulların mevcut Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlamada ne düzeyde yer aldığına ilişkin bir araştırmayı ilk defa mümkün kılacağından, alana önemli katkı sunacaktır. Bu vaka çalışmaları, konunun eğitim sistemi düzeyinde derinlemesine ilk analizini sağlayacak ve vaka çalışması yapılan okullarda gerçek uygulamaların zengin ve bağlamsal bir görünümünü sağlayacaktır.

Beklenen Etki
Vaka çalışmaları, proje ortaklarına kendi eğitim sistemindeki ve diğer ortak ülkelerdeki durumlar hakkında ayrıntılı bilgi verecektir. Sonuçlar, güçlü desteğe ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesini sağlayacaktır. Bu, araç setinin geliştirilmesi üzerinde özel bir etkiye sahip olacaktır.

 

Farklı proje ülkelerindeki vaka çalışmalarından elde edilen bulgular da karşılaştırılacak, açık erişimli ve hakemli dergide bir yayına dönüştürülecektir. Projenin bu dördüncü yayını, eğitimde değerlendirmeden sorumlu otoritelerin dağıtımcı değerlendirme ve planlamanın bakış açısı hakkında farkındalık kazanmasını sağlayacak, etkin ve etkili bir okul değerlendirme mekanizmasının oluşturulmasına yönelik bir sonraki önemli adımların atılmasına yardımcı olacaktır. Bu yayın ayrıca okuyucuların bulgulardan bu değerlendirme şeklini kendi bağlam ve uygulamalarına transfer etmesini sağlayacaktır.
.

 

DEAPS Hedefleri

 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

 

Açıklama
Proje ortakları ayrıca, DEAPS prensipleri ve Araç setine dayanarak Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi ve öğretmenlerin sürekli mesleki gelişim programları için AKTS olarak akredite edilmiş bir modül geliştireceklerdir. Bu modül, lisans / lisans üstü programların bir parçası olarak ortak ülkelerin üniversitelerinde kullanılacaktır. Yaratıcı toplum (Creative Commons) lisansını kullanarak, modüllerin özellikleri, şablonları, kaynakları ve öğretim planları, Avrupa'daki ve başka yerlerdeki tüm Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi / sürekli mesleki gelişim (CPD) sağlayıcılarının kullanımı için de ücretsiz olarak sağlanacaktır.

İnovasyon Unsurları

Sürekli mesleki gelişim (CPD)  ve hizmetöncesi öğretmen eğitiminde kalite güvencesi modülleri eksik olsa da, proje ekibi bu bağlamlarda kullanılabilecek materyaller geliştirecektir. Gerçekten de, girişimlerin, hem öğretmenlerin kariyerlerinin başlangıcında hem de gelişimlerindeki ardışık basamakları çıkarken olduğu gibi, mesleki gelişimin kalbinde yer alması çok önemlidir.

Beklenen Etki
Proje ekibinin, bir eğitim sistemindeki her uzman için bir materyal önerisi sunması öngörülmektedir. Modüller, eğitimlerinin bir parçası olarak proje ekibinin eğitim sistemindeki her öğretmen adayı üzerinde etkili olabilir. Bu öğretmen eğitim modüllerinin açık erişime sahip olması nedeniyle, Modül, eğitim politikası ve kalite güvence mekanizmaları ile ilgili derslere uyacak şekilde geliştirilecektir. Ayrıca, proje ekibi, mevcut öğretmenlerin tüm deneyimleri ile Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama konusunda sürekli mesleki gelişim (CPD) modülüne katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. Bu, Okulların değerlendirilmesine ve farklı seslerin nasıl dahil edilebileceğine dair anlayışlarını zenginleştirecektir.

 

Öğretmen Yetiştirme modülü ayrıca, Modülü pilot uygulayan eğitim paydaşlarından alınan geribildirimlere dayanarak, açık erişimli ve hakemli bir dergide makale yayınlanacaktır.
 

DEAPS Hedefleri

 

ARAÇ SETİ

 

 

ARAÇ SETİ

Açıklama

Kavramsal haritaya ve vaka çalışmalarına dayalı olarak bir araç seti geliştirilecektir. Bu araç seti, eğitim paydaşlarının okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama mekanizmalarını uygulamalarına yardımcı olmak için gerekli stratejilerden oluşacaktır.

Araç seti ayrıca her ülkede ana dilde yayınlanacaktır. Araç seti şunları içerecektir:

•    Okul yöneticileri ve öğretmenler için okul öz-değerlendirme sürecine 

      farklı seslerin dahil edilmesiyle ilgili kılavuzlar;
•    Temel paydaş gruplarının her biri ile çeşitli yaratıcı, katılımcı danışma

      süreçlerinin organizasyonu için oturum planları;
•    Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından okul öz-değerlendirme 

      sürecinin kilit konularına/odaklarına ilişkin olarak paydaşların 

      görüşlerini almak amacıyla kullanılabilecek çok çeşitli araçlar (ör.

      Anketler, odak grup soruları);
•    Öğretmenlere öğrencileri, velileri ve Yönetim Kurullarının kaliteyle ilgili

      yargılarda bulunmak için kullanılan verileri sorgulamaya

      başlayabilmeleri için, paydaşları araştırma becerileri konusunda

      eğitmelerini destekleyen kılavuzlar ve araçlar.

İnovasyon Unsurları

Bu araç setinin oluşturulması ile okullar öz-değerlendirme sürecinde farklı sesleri etkinleştirmek için neler yapabileceğini tamamen anlayacaktır. Materyaller uygulamalı olacak ve değerlendirme uygulamalarında örnek pilot (iskele) okullar olacaktır.

Beklenen Etki

Ana etki, farklı program ülkelerinde ve ötesinde yer alan okul seviyesinde yer almaktadır. Okullarda paydaş grupları ile tamamen yeni ortaklıklar kurulacaktır.

Araç seti, aynı zamanda, bu seti pilot olarak uygulayan eğitim paydaşlarından alınan geribildirimlere dayanarak, açık erişimli ve hakemli bir dergide makale olarak yayınlanacaktır.

DEAPS Hedefleri

 

Çok Dilli Kapsayıcı Açık Çevrimiçi Kurs (MOOC)

Çok Dilli Kapsayıcı Açık Çevrimiçi Kurs (MOOC)
 

Açıklama
Proje ortakları, özellikle okul hayatındaki günlük işleyişlere (Veliler ve Yönetim organları) dahil olmayan üyelere ve okullarda DEAP stratejilerine nasıl dahil olabileceklerine yönelik çok dilli bir kurs (MOOC) geliştireceklerdir. Her bir ortak, MOOC'nin iyileştirilmesi için geri bildirim ve iyileştirici eylemler de sağlayacaktır. DCU, MOOC'yi geliştirecek ve bu uygulamayı kullanıma sunacaktır. Tüm ortaklar geri bildirim ve girdi sağlayacaktır. MOOC ayrıca, her ülkede ana dilde tercüme edilecek ve daha sonra her ülkede mevcut olacaktır.

İnovasyon Unsurları
Bu yenilikçi çıktı, geliştirilmiş materyalleri önceden tanımlanmış kitleler ile interaktif bir şekilde yaymak için dijital teknolojilerden faydalanacaktır. Okullar, dağıtımcı öz-değerlendirme ve planlama faaliyetlerini kolaylaştırmak için bu uzaktan erişim teknolojisinden faydalanacaktır. MOOC, tüm katılımcı ülkelerde ve projeye dahil olmayan ülkelerde bu değerlendirmeye yüksek erişilebilirlik sağlayacaktır.

Beklenen Etki

MOOC'nin okulların dağıtımcı değerlendirme ve planlama uygulamaları üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. MOOC'nin doğası, açık erişimli olarak, etkileşimli ve birçok dilde mevcut olması katılımcı ülkeleri ve diğer AB üyesi eğitim sistemlerini etkileyecektir. Ayrıca, MOOC'nin Hollandaca, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe dillerinde mevcut olması, diğer AB ve AB üyesi olmayan eğitim sistemlerinin kullanımı için yüksek potansiyele sahiptir.

MOOC, aynı zamanda, pilot uygulama yapan eğitim paydaşlarından alınan geribildirimlere dayanarak, açık erişimli ve hakemli bir dergide makale olarak  yayınlanacaktır.