Belçika (Flaman) Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama 

Giriş ve Arkaplan

 

Belçika'da eğitim, toplum düzeyinde federal şekilde yapılandırılmış bir konudur, yani Flaman Topluluğu eğitim politikasından sorumludur. Sadece bazı eğitim konuları federal otoritelerin sorumluluğundadır: zorunlu eğitimin başlangıcı ve sonu, diploma almak için asgari koşulların tanımlanması ve eğitim personelinin emekli aylığının belirlenmesi.

 

Uzun yıllardır Flaman eğitim sistemi, “eğitim özgürlüğü” genel ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke, iki anlamı içermektedir. Bir yandan, bu eğitim özgürlüğü eğitimi organize etme özgürlüğünü sağlar. Diğer taraftan, veliler çocuklarını kendi tercihlerine göre okula gönderme özgürlüğüne sahiptir.

 

Bu ilkeler, Flanders'daki eğitim ortamı üzerinde büyük bir etkiye sahip olan okullara büyük ölçüde özerklik tanındığını göstermektedir. Bir okul yönetim organı (veya okul yönetim kurulu), okulların düzenlenmesinde, bir veya daha fazla okuldan sorumlu bir tüzel kişi veya kurum olarak, kilit noktadadır. Yönetim organları, kendi içinde üçe ayrılan “eğitimsel ağ” dan birine aittir: Toplum/kamu eğitimi, Resmi olarak finanse edilmiş eğitim ve Özel sektör tarafından finanse edilmiş eğitim.

 

Flaman Topluluğu tarafından düzenlenen okulların yönetim organı “Toplum Eğitim Konseyi” dir. Bu konsey Flanders ve Brüksel'de okul seçim özgürlüğünü garanti etmek için kurulmuştur. Toplum Eğitimi tarafsızlığı sürdürür ve tüm dini, felsefi ve ideolojik inançlara saygı gösterir. Flaman Topluluğu'nun yönetim organı olarak operasyonel işlevi, “Okul Grupları” düzeyinde yer almaktadır. Resmi olarak finanse edilen eğitim, il, ilçe veya belediye yetkilileri tarafından yönetilen okulları kapsar. Özel olarak finanse edilen eğitim,” papaz okullarını” (ağırlıklı olarak katolik okullardan oluşan) ve “bir mezhebe bağlı olmayan okulları” (bir dine bağlı kalmaksızın) kapsamaktadır.

 

Şemsiye örgüt, yönetim organlarını temsil eden bir kuruluştur. Bu kuruluş, okulları, hükümet ve Eğitim-Öğretim Bakanlığı için politika tartışmalarında ortak olarak temsil eder ve okulları günlük işleyişlerinde destekler.

 

 

Bir veya daha fazla okulu yöneten okul yönetim organları, eğitim konusunda kendi vizyonlarını geliştirebilirler. Flaman hükümetinin eğitimi düzenlemede hiçbir sorumluluğu olmasa da, okulların sunduğu kaliteden sorumludur. Bu durum, okulların yerel özerkliği ve kaliteyi yönlendirme iradesi arasında bir gerilim olduğunu ima eder. Bu nedenle, hükümet, öğrencilerin elde etmesi gereken asgari gereklilikleri ortaya koyarak, eğitim kalitesini korumak için bir düzenleme çerçevesi belirlemektedir.

Belçika (Flaman) Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama hakkında daha fazla bilgi için raporun tamamını indiriniz

Belçika (Flaman) Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama hakkında daha fazla bilgi için raporun tamamını indiriniz