Portekiz Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama

Giriş ve Arkaplan

 

25 Nisan 1974'teki Devrim, Portekiz toplumunun sosyal, kültürel, politik ve ideolojik yelpazesinde ve dolayısıyla örgün eğitim sisteminin yapısında köklü bir değişime yol açtı. Sözde okulların demokratik yönetimini takiben (Lima, 1998), yasama çabası, sistemin standartlaştırılması ve istikrara doğru gittikçe ilerlemesine, merkezi yönetim modelinin yeniden inşasına odaklanmıştı.

 

Kanun sayısı 46/86, 14 Ekim (daha sonra, 115/97, 19 Eylül 19, 49/2005, 30 Ağustos ve 85/2009, 27 Ağustos) tarafından onaylanan Eğitim Sistemi üzerine Kanun Hükmünde Kararname ile eğitim sisteminin genel çerçevesi oluşturuldu. Bu Yasaya göre, eğitim sistemi, farklı kamu, özel ve işbirlikli kurum ve kuruluşlarının inisiyatif ve sorumluluklarının yapısı ve eylemleriyle, merkezi bir eğitim politikası kapsamında yürütülür. Eğitim Bakanlığı (ME) Portekiz'deki genel yükseköğretim dışındaki eğitim sisteminden sorumludur. Mevcut mesleki kurumlar ME'nin ve Çalışma, Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (MTSSS) ortak sorumluluğundadır.

 

Eğitim Sistemi Kapsamında, normalleşme döngüsünün kapatıldığı ve Sistemin yeniden yapılandırılması fikrine varıldığı özellikle de 20. yüzyılın sonundan itibaren eğitim sisteminde kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Değişiklikler, günlük eğitsel deneyimlerde, okul sisteminin yönetiminde, eğitim politikalarının tanımlanmasında katılımcı yapılar ve süreçlerin benimsenmesi aracılığıyla demokrasiyi geliştirmeye katkı sunma ihtiyacına dayanmaktadır.

 

Sistemin özerkliği ve yerinden yönetim söylemi, ulusal kamu okul ağının sürekli gelişimi temelinde okulların çalışmalarını uygulama ve planlamada farklı paydaşların katılımı ile ilişkili şekilde ifade edilmiştir. Okul ağı şu anda okul öncesi eğitimden (3-6 yaş) orta öğretime kadar tüm eğitim düzeyindeki okulların oluşturduğu okul kümelerinde veya gruplarda düzenlenmektedir. Bu süreç 2000'li yıllarda başlamış olup, 2012'den itibaren yönetim birimleri, okul gruplarını ve okul gruplarını oluşturan okul dışı grupları bir araya getirerek daha da büyümüştür.

2003'ten bu yana ilkokullar ağının ve öğretim dışı personelin yeniden düzenlenmesi işi, yerel yönetime geçmiştir. Belediyeler yoluyla yerinden yönetim ölçütleri Belediye Eğitim Konseyi ve Belediye Eğitim Çizelgesi'nin oluşturulmasına dayanıyordu.

 

Portekiz eğitim sistemi, bugün hala, organizasyon ve finansman açısından oldukça merkezileşmiştir. Bu durum, Portekiz’in - anakara ve özerk bölgeler- tamamını kapsamaktadır ve Portekizli toplulukların yaşadığı tüm ülkeleri ve yerleri kapsayacak şekilde yeterince esnek ve çeşitli bir yapıya sahip olması beklenmektedir. Azores ve Madeira'nın Özerk Bölgelerinde, bölgesel hükümetler, ulusal politikaya dayalı eğitim politikasının bölgesel plan açısından tanımlanmasından sorumludur.

Rapor, yönetsel okul grupları ve öğrenciler için çeşitli yollar önererek Portekiz'deki zorunlu eğitimin kısa bir özetini sunmaktadır. İkinci kısım, hem iç hem de dış değerlendirmede velilerin, öğrencilerin ve diğer paydaşların katılımının nasıl olduğunu tanımlayarak okul değerlendirme sistemini betimlemektedir. Raporun üçüncü bölümü, okul sistemindeki farklı düzeylere ve katılım alanlarına odaklanmaktadır. Son olarak, dağıtımcı değerlendirme ve planlama ile ilgili bazı zorluklar raporun son kısmında bildirilmiştir.

Portekiz Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama hakkında daha fazla bilgi için raporun tamamını indiriniz.


 

Portekiz Okullarında Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama hakkında daha fazla bilgi için raporun tamamını indiriniz.

Hedefleri

 

BİLGİLENDİRME

DEĞERLENDİRME

ANKET

KAVRAMSAL HARİTA

 

Ekler

 

VAKA ÇALIŞMALARI

ARAÇ SETİ

Çok Dilli Kapsayıcı Açık Çevrimiçi Kurs

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

Universities

 

EQI - DCU INSTITUTE OF EDUCATION

UA - UNIVERSITEIT ANTWERPEN

IPV - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

UAK - UNIVERSITY OF ANKARA

DEAPS İletişim Bilgileri

 

PROJE KOORDINATÖR

Dr. Martin Brown

EQI

DCU Institute of  Education

Ireland

E: martin.brown@dcu.ie

T: 353 1 8842253